KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, HAZAI ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK - kistermelőktől az Ön asztalára!

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS JOGI TUDNIVALÓK

Regisztráció
Ön regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet a Zöld Major oldalán. A vásárlás előtt kérjük, szíveskedjen regisztráltatni magát és válassza meg jelszavát is. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása. Az érvényes regisztráció feltétele a betöltött 18. életév. Kérjük, hogy szolgáltatásaink zökkenőmentes igénybevétele és a házhozszállítás lebonyolíthatósága érdekében mindenképpen olyan telefonszámot adjon meg, amelyen Önt el tudjuk érni. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti, erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatóak. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. Amennyiben Ön nálunk bejelentkezik, regisztrációja az utolsó megrendeléstől számított egy évig érvényes. Regisztrációját ügyféllapon visszaigazoljuk. A visszaigazolás tartalmazza az Ön ügyfélszámát, amelyet rendelése során tud azonosítóként használni. Ügyfélszámát feltüntetjük az Ön rendelését tartalmazó számlán is. Az ügyfélszám és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

Bejelentkezés A regisztrációt követően e-mail címe és jelszava segítségével már bármikor be tud jelentkezni. Termékek, szolgáltatások árak A Zöld Major honlapján található valamennyi termékünket (kosarainkat) és szolgáltatásunkat megvásárolhatja. A megvásárolt terméket nem lehet továbbértékesíteni. A termék ára tartalmazza a megadott földrajzi területre vonatkozó a házhozszállítás költségeit, és az ÁFÁ-t.

A termék egységcsomagban kerül kiszállításra, a csomag meg nem bontható, annak egyes elemeit külön nem értékesítjük. A minimum rendelési érték 4.200 Ft. A Zöld Major honlapon való vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai Önt terhelik.

Megrendelés
Kérjük figyeljen a rendelés leadására, visszajelzésére, módosítására illetve a lemondásra vonatkozó szabályok betartására. Ezek azért különösen fontosak számunkra, mert a terméket a rendelési határidő lejárta után, közvetlenül a kiszállítás előtt, kifejezetten Önnek szerezzük be, ezért azt másnak eladni nem tudjuk. Termékeinket megrendelheti e-mailen, faxon vagy telefonon. Rendelését a hét minden napján 24 órában leadhatja e-mailen és faxon. Telefonos rendelését a hét bármely napján 09.00 órától 17.00 óráig várjuk. Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket a megrendelő lapon jelölje be.

E-mailen történő megrendelés esetén a megrendelő lap tartalmát e-mailen elküldésig szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megrendelőjét "rákattintással" elküldi, ezzel a megrendelőn szereplő valamennyi terméket megrendeli. A bevitt adatokat a megrendeléskor is, azok elküldése előtt javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai a rendelési határidőig módosíthatók vagy törölhetők. A rendelési határidő lejártát követően a leadott rendelés már nem javítható.

Amennyiben a megadott adatok nem egyértelműek, vevőszolgálatunk telefonon, vagy e-mailben megkeresi Önt a rendeléssel és a házhozszállítással kapcsolatos kérdések tisztázása végett. Amennyiben Ön először rendel tőlünk, ügyfélszolgálatunk telefonon vagy e-mailben megkeresheti Önt és rendelésével, illetve a szállítási címmel kapcsolatosan adatokat egyeztet Önnel.

Eseti megrendelés mellett rendszeres megrendelésre is módot adunk. Ez kényelmes Önnek, mert így nem kell idejét hetente a megrendeléssel töltenie, és nem felejti el megrendelését leadni. A rendszeres megrendelés előnyös Nekünk is, mert ez tervezhetővé teszi termelőink munkáját, kiszámíthatóbbá teszi számunkra a beszerzést és a kiszállítást. Ezért rendszeres ügyfeleinket külön szolgáltatásokkal, ajándékokkal és kedvezményekkel tudjuk kiszolgálni. Rendszeres ügyfeleink egyedi kéréseit igyekszünk teljesíteni és a heti csomagok összeállításánál célunk az, hogy biztosítsuk a rendszeres ügyfeleink számára összeállított csomagok változatosságát. Rendszeres megrendelését a heti rendelési határidő előtt bármikor módosíthatja vagy lemondhatja. A megrendelési határidő minden héten szerda 18.00 óra. Esetenként, ünnepnapok, munkaszüneti napok, rendkívüli események vagy saját működési körünkben felmerülő körülmények miatt - ettől eltérő megrendelési határidőt alkalmazunk. A megrendelési határidő eseti vagy állandó jellegű változásáról honlapunkon, ügyfélszolgálatunkon tájékoztatunk. Eseti megrendelése leadásakor felhívjuk figyelmét az általánostól eltérő rendelési határidőre. Rendszeres megrendelőinket e-mailen kiértesítjük. A megrendelő elküldése vételi ajánlatnak minősül és fizetési kötelezettséggel jár, kivéve abban az esetben, ha Ön rendelését a mindenkori rendelési határidőig módosítja, illetve a rendelést a mindenkori rendelési határidőn belül lemondja. A rendelése módosítását vagy a lemondását lehetőleg írásban (e-mailen vagy faxon) vagy telefonon juttassa el hozzánk. Lemondás esetén Önnek meg kell győződnie arról, hogy lemondását nemcsak feladta, de az mi a rendelési határidő lejárta előtt meg is kaptuk. Fenntartjuk a jogot a kiszállításra és a termék ellenértékére abban az esetben, ha Öntől igazolható módon lemondást a rendelési határidő lejárta előtt nem kapunk.

Megrendelése mindaddig nincs elfogadva, amíg arról vissza nem jelzünk, vagy amíg az Ön által megrendelt terméket házhoz nem szállítjuk. Visszajelzésünket - eltérő megállapodás hiányában - e-mailen, vagy SMS-ben küldjük meg. Ön és a Zöld Major között a szerződés az Ön megrendelésének elfogadásával jön létre. Megrendelése elfogadásakor minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megrendelését igényének megfelelően teljesítsük. Termelőink által kínált zöldségek és gyümölcsök köre állandóan változik. A termények tenyészidejének sajátosságai, a változó időjárási körülmények és szállítási feltételek miatt azonban előfordulhat, hogy a heti kosár tartalma az előzetesen megadottaktól eltér. Ebben az esetben értékarányos csere terménnyel helyettesítjük a csomag tartalmát, vagy a csomag értékét megfelelően csökkentjük.

Kiszállítás
A rendeléseket minden héten csütörtökön reggel 09.00 órától este 21.00 óráig szállítjuk házhoz. Rendelése leadásakor Ön kiválaszthatja azt a három órás időtartamot, amely Önnek a legjobban megfelel a termék átvételére. Az átvétel helye az Önnek legkedvezőbb hely lehet (lakóhely, munkahely, stb). Amennyiben Ön nem személyesen veszi át az árut, kérjük gondoskodjon az átvevő személyéről. Ön a felelős azért, hogy a kiszállított termék átvételét megszervezze és számunkra a kiszállításhoz és átadáshoz szükséges valamennyi információt megadja. Nem vállalunk felelősséget a letett, ajtóban hagyott, recepcióra leadott termékért.

Házhozszállítást jelenleg Budapest és Budaörs területén végzünk. A szállítás e területeken ingyenes. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely ügyfelünk megrendelését a konkrét szállítási és átadási körülmények miatt visszautasítsuk. A kiszállítási nap állandó (minden héten csütörtök), de azt esetenként, vagy állandó jelleggel megváltoztathatjuk, erről ügyfeleinket írásban értesítjük. Eseti szállítási nap változás esetén az írásos közlést a változással érintett szállítási határidőt megelőző megrendelési határidő letelte előtt az érvényes megrendeléssel rendelkező ügyfeleink számára e-mailben, faxon vagy SMS-ben közöljük. A szállítási nap állandó jelleggel történő megváltoztatása az Üzletszabályzat módosításával történik. Erről ügyfeleinket és partnereinket honlapunkon illetve hírlevelünkben értesítjük.

Szerzői Jogok, védjegy és egyéb jogok
A honlap és annak valamennyi tartalma, a Zöld Major logo és az arculat, továbbá a honlapon működő program a Zöld Major tulajdona. Annak használata csak a Zöld Major előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Elérhetőség
Ügyfélszolgálatunk minden munkanap 09.00 órától 17.00 óráig áll elektronikusan és telefonon az Ön rendelkezésére. Honlapunk heti hét napon napi 24 órában áll az Ön rendelkezésére.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy honlapunk folyamatosan, leállás-mentesen és hibátlanul álljon az Ön rendelkezésére, de erre garanciát vállalni nem tudunk. Kérjük, az Ön által észlelt hibáról, leállásról értesítse ügyfélszolgálatunkat (e-mailen, faxon vagy telefonon), hogy a hibát mihamarabb kiküszöbölhessük. Honlapunk esetenként, rövid időre - karbantartás, frissítés és új szolgáltatás feltöltése miatt - nem hozzáférhető. A rendelési és szállítási szolgáltatás, az eredeti feltételekkel, ebben az esetben is működik. Kérjük, hogy amennyiben honlapunk nem elérhető, megrendelését e-mailen, faxon vagy telefonon juttassa el hozzánk.

Fizetés
A termék ellenértéke a házhozszállítás alkalmával, a termék átvételekor fizetendő készpénzben, számla ellenében.

Elállás
Ön a szerződéskötést követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Abban az esetben, amennyiben Ön a megrendelési határidőt követően áll el a szerződéstől, a Zöld Major követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Ön nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a házhoz szállított terméket már átvette.

Jogi nyilatkozat
A honlap használatával, megrendelés leadásával Ön elfogadja a Zöld Major Üzletszabályzatát. Jelen Üzletszabályzat azokat a részletes szabályokat tartalmazza, amelyek keretében a Zöld Major ügyfeleinek zöldség gyümölcs házhozszállítási szolgáltatást nyújt. Elfogadott rendelését azonnal felmondhatjuk, amennyiben Ön megszegi az Üzletszabályzatot. Regisztrációját Ön is bármikor megszüntetheti, ettől kezdődően Ön nem jogosult szolgáltatásunkat igénybe venni. A felmondás nem érinti a korábbi jogokat és kötelezettségeket, így a regisztráció megszüntetése nem érinti a már leadott és visszaigazolt lejárt rendelési határidejű rendelés teljesítését és az ezért fennálló fizetési kötelezettséget.

A Zöld Major a honlapot a legjobb tudása mellett úgy üzemelteti, hogy a honlapon elhelyezett információ korrekt és helytálló legyen. Az esetleges tévedésekért és hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, hogy a felhelyezett információval és szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit juttassa el hozzánk, szóljon, ha hibát észlel. A Zöld Major nem felel a honlapunk használata során vagy annak következtében bekövetkezett, illetőleg a honlapunkkal összeférhetetlen eszköz, software, vagy távközlési kapcsolat használatából fakadó hibákért, kárért, elmaradt haszonért, kiesett jövedelemért, bekövetkezett költségekért.

Jelen nyilatkozatunknak nem célja az általunk értékesített termékekért és szolgáltatásainkért fennálló felelősségünk csökkentése. A lehető legfrissebb, egészséges és kiváló minőségű, ép zöldségek és gyümölcsök házhozszállítására törekszünk, Kérjük, hogy a házhoz szállított termék minőségével kapcsolatos kifogásait azonnal jelezze ügyfélszolgálatunkon. Kérjük, hogy a termék tárolásával, tisztításával, eltarthatóságával kapcsolatos információkat olvassa el és vegye figyelembe. Minőségi kifogást, a házhozszállítást követő 12 óra elteltével, a termék gyors romlására tekintettel, nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben beigazolódik, hogy nem megfelelő minőségű terméket szállítottunk ki Önnek, csereterméket ajánlunk fel. Amennyiben további megrendeléssel nem kíván élni, szolgáltatásunk árából a nem megfelelő minőségű termékkel arányos értékű részt Önnek visszatérítünk.

ADATVÉDELEM
A Zöld Major kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait csak a Zöld Major vásárlás és házhozszállítás zökkenőmentes lebonyolításához szükséges mértékig és időtartamig tárolja, dolgozza fel. Az adatokat kizárólag az említett célból igénybe vett közreműködőknek, a közreműködéshez szükséges mértékben adja át. A Zöld Major biztonságosan kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai, jogi és szervezeti intézkedést megtesz.

A Zöld Major csak olyan adatokat kér melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Az Ön által megadott, egyedi azonosítást lehetővé nem tevő adatok feldolgozásával szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítése érdekében vásárlói statisztikákat készítünk.

Vevőszolgálatunkon Ön bármikor - azonosítása után - kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is. A megadott adatokat a regisztráció során, a bejelentkezésnél, illetve a megrendeléskor is azok elküldése előtt javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.

Az üzletszabályzat elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zöld Major a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza és tárolja. Személyes adatait az Ön érvényes regisztrációja megszűnésekor azonnal megsemmisítjük.

tovább » a regisztrációhoz